Mokyklos pažangos ataskaita

Marijampolės Petro Armino progimnazijos 2021 metų įsivertinimo ir pažangos ataskaita švietimo valdymo informacinėje sistemoje [ nuoroda ]

Marijampolės Petro Armino progimnazijos 2020 metų įsivertinimo ir pažangos ataskaita švietimo valdymo informacinėje sistemoje [ nuoroda ]