Kontaktai

Marijampolės Petro Armino progimnazija

LT-68281 Marijampolė, Vytenio g. 47

Progimnazijos direktorius

Raimundas Valiukas

tel. 8 - 695 07 310

el. p. direktorius@armino.marijampole.lm.lt

Sekretorė

Ramunė Skamaročienė

tel. 8 - 646 63404

el. p. rastine@armino.marijampole.lm.lt

mokykla@armino.marijampole.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kristina Vėlyvienė

tel. 8 - 665 24091

el. p. velyvienek@gmail.com

Ūkvedys

Romas Ambrasas

tel. 8 - 699 65966

el. p. ukis@armino.marijampole.lm.lt

Socialinė pedagogė

Rasita Janušienė

tel. 8 - 695 61524

el. p. rasitajan@gmail.com

Buhalterija

tel. 8 - 652 77596

el. p. buhalterija@armino.marijampole.lm.lt

Mokyklos budintis

tel. 8 - 646 61985