Misija

Mokyklos misija:

Marijampolės Petro Armino progimnazija – tai mokykla, plėtojanti savivaldą, teikianti kokybiškas priešmokyklinio pradinio, pagrindinio bei socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas įvairių poreikių mokiniams, kurianti sveiką, saugią, bendravimu ir bendradarbiavimu grįstą aplinką, skatinančią bendruomenės narių saviraišką bei tobulėjimą.