Nuotolinis ugdymas

Marijampolės Petro Armino progimnazijos Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą rasite: 

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis