VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Kristina Vėlyvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė

Rasita Janušienė, socialinė pedagogė, VGK pirmininkės pavaduotoja

Daiva Kresninkevičienė, specialioji pedagogė

Gražina Avižienienė, anglų kalbos mokytoja

Agnė Vosyliūtė - Jurčiukonienė, mokyklos logopedė

Rasa Samušienė, PUG mokytoja

Eglė Iškauskienė, psichologė

Joana Norkė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Inga Lisauskienė, tėvų atstovė

Vaidas Zabilevičius, Marijampolės savivaldybės VTAS vyriausiasis specialistas

Irena Senkutė, Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnybos vadovė