Ugdymas karjerai

KAS YRA KARJERA?
NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE

Šiandien karjera turi būti suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savirealizacijos galimybe.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje, o jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį bei planuoti savo vietą darbo rinkoje, t. y. išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę kompetenciją.

Vykdomos Ugdymui karjerai programos tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Programa mokiniams padės:

  • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes,

  • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją,

  • priimti tinkamus karjeros sprendimus,

  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas,

  • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką, padės formuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.