Istorija

IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS
PETRAS ARMINAS – TRUPINĖLIS
(1853 - 1885)
PETRO ARMINO SLAPYVARDŽIO KILMĖ

1929 m. pirmajai pradinei mokyklai suteiktas Petro Armino vardas.
1934 m. pastatyta nauja Petro Armino pradinė mokykla.
1941 m. Petro Armino vardas panaikintas. Mokykla vadinama Pirmąja pradine mokykla.
1956 m. Pirmojoje pradinėje mokykloje įkurta Ketvirtoji vididurinė mokykla.
1979 m. pastatyta nauja Ketvirtoji vidurinė mokykla Vytenio gatvėje.
1986 m. įkurtas mokyklos muziejus.
1989 m. Ketvirtajai vidurinei mokyklai grąžintas Petro Armino vardas.

Vėlai vakare prie žibalinės lempos rašė pirmą straipsnį į ,,Aušrą". Baigęs darbą, susimąstė, kokį slapyvardį pasirinkti. (Tai buvo spaudos draudimo metai, ir pasirašyti savo pavarde buvo pavojinga). Tuo metu nuo lubų ant prirašyto lapo nukrito kalkių trupinėlis. Šis atsitikimas padėjo P. Arminui pasirinkti slapyvardį - Trupinėlis.

Petras Arminas - Trupinėlis - poetas, vertėjas, švietėjas, knygnešys, lietuvių kalbos mokytojas.
Gimė 1853 m. birželio 16 d. Vilkaviškio apskrityje, Deksniškių kaime.
Baigė Gižų pradinę mokyklą.
1864 m. pradėjo mokytis Marijampolės 4-oje klasėje Pavieto mokykloje.
1866 m. mokslą nutraukė.
1867 m. įstojo į Veiverių mokytojų seminariją.
1871 m. ją baigė.
1871 - 1875 m. dirbo Alvito kaime.
1875 - 1877 m. dirbo Naumiestyje.
1877 - 1884 m. dirbo Marijampolėje.
1884 - 1885 m. dirbo Augustave (Lenkija).

1885 m. kovo 18 d. mirė. Palaidotas Marijampolėje.

Grąžink mane į Lietuvą, juk aš
nedaug noriu!
Ten tik galiu būti žmogum
naudingu ir doru.
Aš jos duona ilgai mitau, jos
žemelę myniau,
Iš jos žiedų sau jaunystės
vainikėlį pyniau.

P. Arminas