Administracija

Direktorius - Raimundas Valiukas

Gyvenimo aprašymas - CV

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Kristina Vėlyvienė

Ūkvedys - Romas Ambrasas