Mokytojai mokosi

Gegužės 10 ir 12 d. mokytojai dalyvavo seminare ,,Tikslingas IKT įrankių, priemonių taikymas pamokoje, siekiant mokinio pažangos”. Seminarą vedė ir patirtimi dalinosi mūsų progimnazijos mokytojos: tikybos mokytoja Filomena Galavočienė ir anglų kalbos mokytojos Gražina Avižienienė bei Edita Grubienė.

Martynas Martynas

5/12/20221 min read

Mano straipsnio turinys