Kvalifikacijos tobulinimas

Gegužės 11 d. progimnazijos švietimo pagalbos specialistai įtriaukiuoju ugdymu domėjosi lankydamiesi respublikinėje konferencijoje ,,Švietimo pagalbos specialistų patirtys įgyvendinant įtraukųjį ugdymą".

Martynas Martynas

5/11/20221 min read