eTwinning projektai startuoja

7-8 klasių mokiniai pradeda mokslo metus su eTwinning projektu ,,Make it a better place". Projekto veiklomis siekiama, kad mokiniai įgytų žinių apie tvarumą, įtrauktumą, toleranciją, socialinių tinklų keliamus pavojus, lyčių lygybę. Bus tobulinamos komunikavimo anglų ir lietuvių kalbomis, skaitmeninio raštingumo, mokymosi mokytis, pilietiškumo, kultūrinio supratingumo kompetencijos. Projekto įkūrėja anglų kalbos mokytoja Edita Grubienė.

9/18/20221 min read

Mano straipsnio turinys