KINGS olimpiadų rezultatai

9/21/20220 min read

Dalinamės puikiais rezultatais Kings olimpiadų rezultatais.

🔸Lietuvos mokyklų KINGS olimpiadų 2022 m. Pavasario semestre mūsų progimnazija yra viena iš 150 aktyviausių mokyklų.

🔸Progimnazija yra viena iš TOP 50 mokyklų Lietuvoje pagal mokinių, dalyvavusių KINGS matematikos olimpiafos finale, skaičių;

🔸Progimnazija yra viena iš TOP 30 mokyklų Lietuvoje pagal mokinių, dalyvavusių KINGS anglų kalbos olimpiafos finale, skaičių;

🔸Progimnazija yra viena iš TOP 5 mokyklų Marijampolės regione pagal mokinių skaičių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą olimpiados finaluose, skaičių.

AČIŪ mokinius ruošusioms mokytojoms Gražinai Avižienienei, Dalei Tarcijonaitei, Jolitai Juodviršienei, Loretai Grabauskienei, Editai Grubienei.