Projektai

ESF investicijų projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” 2014-2020 m.
ESF investicijų projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001
Kokybės krepšelis. Kas tai?
ERASMUS+ projektas Project 2020-1-SI01-KA229-075923_5
,,Let's Create a Motivating Learning Environment"
2020 - 21 m. m. progimnazijoje vykstantys projektai

Projekto tikslas - gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Mokykla bus aprūpinta naujomis mokymo priemonėmis 1–8 klasėms.
Plačiau apie projektą:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis
http://www.vedlys.smm.lt/

Marijampolės Petro Armino progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Lėšos skirtos progimnazijos 5-8 klasių mokinių pažangai. Projektui įgyvendinti paruoštas veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Marijampolės savivaldybės administracija.

Veiklos tobulinimo planas

Veiklos kokybės tobulinimo plano patikslinimas NR.1

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti per 24 mln. Eurų. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/kokybes-krepselis

PROGIMNAZIJOS projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo tikslas:

Tikslas: Ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją 5-8 kl. mokomųjų dalykų pamokose.

Uždaviniai:

1. Skatinti pamokose savivaldų mokinių mokymąsi, naudojant įvairius bendradarbiavimą ir aktyvų mokymąsi skatinančius metodus, šiuolaikines ugdymo priemones bei informacines technologijas, netradicines ir virtualias erdves.

2. Ugdyti kiekvieno 5-8 klasių mokinio sąmoningą gebėjimą mokytis siekiant asmeninės pažangos.

Plačiau apie projektą:

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

Šalys partnerės: PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN APACE ,Slovėnija (projekto koordinatoriai)

7th Gymnasium of Heraklion, Graikija,

Comenius-Schule, Vokietija,

Batthyány Kázmér Általános Iskola, Vengrija,

ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO MENDES PINTO, Portugalija

Projekto trukmė: 2020-09-01 - 2022-08-31

Dotacija: 33465.00 Eur.

Tarptautiniai:

eTwinning projektas "Virtual Tour Guide"
Šalys partnerės: Ispanija, Portugalija, Turkija, Lenkija
Projekto įkūrėjai: Edita Grubienė ir Lígia Oliveira


eTwinning projektas "A small blue drop is a big golden treasure!"
Šalys partnerės: Italija,Turkija, Lenkija

Projekto įkūrėjai: Edita Grubienė ir Cinzia Fiorentini

eTwinning projektas ,,My Water Footprint"

Šalys partnerės: Turkija, Kroatija, Portugalija, Italija, Rumunija, Graikija, Lietuva, Ukraina, Ispanija, Lenkija, Belgija, Prancūzija, Bosnija ir Hercogovina

projekto koordinatorė Gražina Avižienienė

eTwinning projektas ,,Ar baltų kultūra yra mįslė šiuolaikiniams mokiniu?"

Šalys partnerės: Lietuva, Latvija

Projekto koordinatorė Jūratė Rugienienė

Respublikiniai

,,Žaidimai moko"

,,Sveikatiada"