Laisvos darbo vietos

Mokytojo padėjėjo pareigybė

Reikalingi mokytojo padėjėjai (1 ir 0,5 etato).

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: terminuota, iki 2023-06-23

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbo grafikas: pirmadienis-penktadienis, 40 val./sav.

Reikalavimai: ·

  • Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis; ·

  • Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis; ·

  • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, klasės vadovu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Privalumai: · pedagoginio darbo, mokytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo darbo patirtis;

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: · prašymas dėl dalyvavimo atrankoje; · išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; · gyvenimo aprašymas; · galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas. Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas pateikti el. paštu rastine@armino.marijampole.lm.lt arba pristatyti į raštinę, adresu Vytenio 47, Marijampolė su nuoroda „Mokytojo padėjėjas“. Informacija teikiama telefonu: +370 695 07310

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2022 m. spalio 11 d. 12.00 val. (imtinai).

Kandidatų atranka (pokalbis) – 2022 m. spalio 13 d. 12.00 val.

Pretendentams, atitinkantiems keliamus reikalavimus, bus pranešta jų pateiktu telefonu ar elektroniniu paštu.