Progimnazijos vizija:

Šiuolaikiška, atvira kaitai, susitelkusi, nuolat besimokanti ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla.