Progimnazijos misija

Sudaryti motyvuojančią mokymosi aplinką, kurioje:

  • mokinys įgytų kokybišką pradinį ir I pakopos pagrindinį išsilavinimą;

  • augtų asmenybė, gebanti kelti asmeninius ir siekianti įgyvendinti bendrus mokyklos tikslus;

  • mokytojai turėtų galimybę nuolat tobulinti savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas;

  • būtų formuojama refleksyvios bendruomenės kultūra;

  • būtų skatinamas bendruomeniškumas ir visų bendruomenės narių saviraiška.