Specialistai

Socialinė pedagogė Rasita Janušienė

Psichologė Eglė Iškauskienė

Specialioji pedagogė metodininkė Daiva Kresninkevičienė

Logopedė Agnė Vosyliūtė - Jurčiukonienė

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Joana Norkė