Vargo mokykla

10/9/20231 min read

3a ir 4 klasių mokiniai rugsėjo 29 dieną apsilankė J. Basanavičiaus gimtinėje ir sudalyvavo pamokoje-vaidinime suvalkietiškoje stuboje. Pamokos metu inscenizuojama autentiška XIX amžiaus slaptosios lietuviškos mokyklos dvasia. Supažindinama su draustąja literatūra, daraktorinių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje rašyti mokomasi „grifelinėje" lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius.

Taip džiugu, kad dabar galime laisvai mokytis lietuvių kalbos, skaityti knygas, nebijoti, kad už tai gali nubausti.