Romėniški skaičiai

10/25/20231 min read

Spalio 20 d. 5b kl. vyko integruota matematikos - informacinių technologijų pamoka ,,Romėniški skaičiai. Geneologinis medis”. Penktokai mokėsi geneologiniame medyje užrašyti savo šeimos narių gimimo datas romėniškais skaičiais. Kaip jiems sekėsi, galėjo įsivertinti pamokos pabaigoje žaisdami Kahoot

Pamoką vedė matematikos mokytoja Dalė Tarcijonaitė ir informacinių technologijų mokytoja Ginta Šnipaitienė.