Respublikinė konferencija

6/12/20232 min read

Birželio 1 d. vyko Nuotolinė respublikinė konferencija „Kūrybiškumo, skaitmeninio raštingumo, ekologinio mąstymo bei kultūrų pažinimo puoselėjimas eTwinning ir Erasmus+ projektų metu“, kurią organizavo anglų kalbos mokytos Edita Grubienė ir Gražina Avižienienė.

Konferencijos metu gerąja patirtimi organizuojant ir vykdant eTwinning ir Erasmus+ programos projektus dalinosi 13 mokytojų iš visos Lietuvos, o taip pat ir Vilkaviškio ,,Aušros" gimnazijos mokiniai:

,,Kūrybiškumo, skaitmeninio raštingumo, ekologinio mąstymo bei kultūrų pažinimo puoselėjimas eTwinning projektų metu”,

( Edita Grubienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Marijampolės Petro Armino progimnazija)

,,Ekologinio raštingumo puoselėjimas eTwinning projektų metu”,

(Gražina Avižienienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, Marijampolės Petro Armino progimnazija)

,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas meninėje ir kūrybinėje veikloje” ,

(Asta Buragienė, mokytoja metodininkė, Druskininkų lopšelis- darželis ,,Žibutė”)

,,Programų naudą projektai gaudo. Skaitmeniniai įrankiai projektams”,

(Kęstutis Motiejuitis, informacinių technologijų mokytojas metodininkas, Joniškio "Aušros” gimnazija)

,,Let’s CAMOLE”- motyvuojanti mokymosi aplinka”,

(Kristina Vėlyvienė, pavaduotoja ugdymui, Marijampolės Petro Armino progimnazija)

,,Skaitmeninio raštingumo ir ekologinio mąstymo ugdymas Erasmus+ projekte Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools”,

(Rūta Pečkauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė ir Jurga Petrauskienė anglų kalbos vyr. mokytoja, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija)

,,Tarptautiniai projektai- galimybių puokštė mokiniams”,

(Simona Mikalauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Kauno r. Raudondvario gimnazija)

,,Skaitmeniniai įrankiai kūrybiniam mokymui (si) skatinti. Erasmus + projekto ,,Tobulėjantis mokytojas inovatyviai mokyklai” geroji patirtis”,

(Rasa Burinskienė, istorijos mokytoja metodininkė, Marijampolės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija)

,,Projektai: kodėl jie įtraukia?”,

(Rasa Kavaliauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių ,,Dermės” mokykla)

,,Kūrybiškas STEAM veiklų integravimas anglų kalbos pamokose: eTwinning projekto geroji patirtis”,

(Rasa Tėpelė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Telšių Žemaitės gimnazija)

,,eTwinning projekto “Be in Be green” veiklų pristatymas- kelionė į tvarumą”,

(Andžela Grikietienė, Eglė Burbienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės ir 1A klasės mokiniai Dominykas Štaraitis, Emilija Mekšraitytė ir Milda Kalavinskaitė, Vilkaviškio ,,Aušros” gimnazija)

,,Skaitmeninis turinys erdvėje TwinSpace ir įrankiai bendradarbiavimui”,

(Danguolė Vaitmonienė, mokytoja ekspertė, Vytauto Didžiojo universiteto ,,Rasos" gimnazija)

,,eTwinning ne tik angliškai”,

(Jūratė Rugienienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Marijampolės Petro Armino progimnazija).

Reflektuodami po konferencijos pranešėjai ir dalyviai džiaugėsi, kad pranešimai informatyvūs, paremti patirtimi ir praktika, vienas iš kito išgirdo naujų metodų, IT priemonių, kuriuos galės panaudoti savo darbe.

Dėkojame visiems konferencijos dalyviams ir sakome ,,Iki susitikimo kitais metais!"

AČIŪ anglų kalbos mokytojoms Gražinai Avižienienei ir Editai Grubienei už konferencijos organizavimą.