Piešinių konkursui pasibaigus

2/5/20241 min read

Dalinamės pelnytais diplomais.

Dėkojame mokines ruošusioms mokytojoms Ingai Dagilienei ir Jurgitai Dabašinskaitei.