Netradicinės pamokos

3/9/20231 min read

Kovo 9 d. 5-8 ir Išlyginamosios klasių mokiniams pamokos netradicinėse erdvėse - J. Basanavičiaus tėviškėje.

Suvalkietiškoje stuboje 5 ir Išlyginamosios klasės mokiniai mokėsi „Vargo mokykloje“ – susipažino su slaptosios mokyklos dvasia, daraktorinių mokyklų mokymo priemonėmis. Vaikai patyliukais, kad neužtiktų žandaras, slebizavojo lietuvišką tekstą, drukavo skaitytines, balsines ir sabalsines, mokėsi rašyti grifelinėje lentelėje. Kas neklausė, teko ir ant žirnių paklūpoti.

6-8 kl. mokiniai dalyvavo protmūšiuose ,,Ką žinau apie Joną Basanavičių?”, ,,Pažink Sūduvos krašto signatarus”.

Vėliau mokiniai buvo supažindinami su muziejuje esančiomis etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, išklausė pasakojimą apie Jono Basanavičiaus gyvenimo istoriją