Lietuva ir JAV

3/10/20241 min read

Kovo 7 d. 8 klasės mokiniai kalbėjo apie Lietuvos ir JAV nepriklausomybės dienas. Mokiniai rinko informaciją ir Canva programa paruošė plakatus - pristatymus apie šias svarbias datas abiems šalims. Žinias pasitikrino žaisdami Blooket viktoriną. Pamoką vedė istorijos mokytoja Rasa Klevinskienė ir anglų kalbos mokytoja Gražina Avižienienė.