Knygnešių gadynė

3/15/20231 min read

Kovo 16-ąją Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Knygnešys – žodis, sunkiai išverčiamas į kitas kalbas. Jį galima tik nusakyti ir paaiškinti jo reikšmę. Lietuviškumo kontrabandininkas. Ko gero, toks šio žodžio ir viso reiškinio apibūdinimas yra vienas tiksliausių.

5 klasės mokiniai bibliotekoje dalyvavo pamokoje ,,Knygnešių gadynė”. Prisiminė, ką jau žino ir išgirdo, naujų dalykų, atliko kūrybines užduotis

Pamoką vedė istorijos mokytoja Rasa Klevinskienė, bibliotekininkė Kristina Botyrienė