Kas vyksta stadione?

10/25/20231 min read

Spalio 23 d. 2a ir 2b klasių mokiniai dalyvavo integruotoje pasaulio pažinimo, matematikos ir fizinio ugdymo pamokoje ,,Kas vyksta stadione?" Pamokoje mokiniai išsiaiškino sąvokos ,,stadionas" reikšmę, aptarė individualias ir komandines sporto šakas. Suvokė, kad sporte yra svarbu greitis, laikas, atstumas. Prisiminę ir pritaikę matematines žinias, įvairiais matavimo įrankiais išmatavo atstumus ir rungtyniavo tarpusavyje.

Pamoką vedė pradinių klasių mokytojos Rūta Klimaitė ir Jolita Juodviršienė.