Kaip organizuoti sėkmingą ir kokybišką įtraukųjį ugdymą

11/26/20231 min read

Lapkričio 15 d. švietimo pagalbos specialistai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui lankėsi Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos organizuotame metodiniame - praktiniame seminare ,,Kaip organizuoti sėkmingą ir kokybišką įtraukųjį ugdymą”. Seminaro metu pasidalinta mūsų progimnazijos gerąja patirtimi - pranešimą skaitė soc. pedagogė Rasita Janušienė. Taip pat buvo aplankytas multisensorinė erdvė Veisėjuose.