Istoriniais Marijampolės takais

3/13/20231 min read

Vertindami laisvos Lietuvos nueitą kelią aiškiai suprantame, kad jį įveikė konkretūs žmonės savo pasiaukojamu darbu ir tarnyste savo tėvynei. Tai konkretūs vardai ir veidai, kuriuos privalome garsiai įvardyti – jie nusipelnė mūsų padėkos ir pagarbos.

Žmogaus, dirbančio Lietuvai, nuopelnai visada yra matomi, vertinami ir nebus pamiršti.

Priešmokyklinės, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b mokiniai ir mokytojos kovo 10 d. išsiruošė į ekskursiją “ Lietuvos valstybingumo ir kovos už laisvę simboliai Marijampolėje”. Nors šią dieną mus vėl aplankė žiema, bet blogo oro nėra, tik netinkama apranga.

Mokiniai aplankė paminklą "Tautai ir kalbai",paminklus skirtus atminti Vytautui Didžiajam, kalbininkui Jonui Basanavičiui, Tauro apygardos partizanams.

Dar liko neaplankyta kapai, paminklai didžių žmonių, kurie paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje, nes Marijampolės miestas yra turtingas žmonėmis, kurių protai, rankos ir širdys kūrė nuostabius dalykus vardan valstybės.

Mes jų neužmirštame, pažadame juos aplankyti, kai orai bus geresni.