Europiniai eTwinning projektų įvertinimai

6/13/20231 min read

Progimnazijai suteikti Europos kokybės ženkleliai už darbą eTwinning projektuose ,,We care, share and change!" ir „Junior Tourist - a travelling suitcase #skills labs“. Tai reiškia, kad mokytojos ir mokinių darbas bei bendradarbiavimas su partneriais atitiko Kokybės ženklelio vertinimo kriterijus ir gavo aukštą balą. Projekte dalyvavo 2021-2022 m. m. mokęsi 7, 8 ir 3 klasių mokiniai.

Projekto ,,We care, share and change!" įkūrėja ir „Junior Tourist - a travelling suitcase #skills labs“koordinatorė Lietuvoje anglų kalbos mokytoja Edita Grubienė.

Ir dar vienas Europos kokybės ženklelis už darbą eTwinning projekte ,,Climate Literate" - mokytojos ir mokinių darbas bei bendradarbiavimas su partneriais atitiko Kokybės ženklelio vertinimo kriterijus ir gavo aukštą balą. Projekte dalyvavo 2021-2022 m. m. mokęsi 7 - 8 klasių mokiniai.

Projekto koordinatorė Lietuvoje anglų kalbos mokytoja Gražina Avižienienė.