Advento pradžia

12/6/20231 min read

Adventas-tai laukimas,

Kad ir tavoj širdy kažkas užgimtų.

Jau laikas tau suvokti,

Kam žmonės

Žemėj šioj gyvena.

Jau laikas tau pajusti

Kad nevalia į širdį įsileisti blogio,

Kad rankos tavo skirtos

Vargstančiam paremti,

Kad lūpos duotos

Žodžiui tik geram ištarti.

Gruodžio 1 dieną 3a ir 3b klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje ,,Adventas-laukimo metas", bibliotekoje

Mokiniai su mokytojomis prisiminė Advento tradicijas anksčiau, palygino su dabar esančiomis. Pynė Advento vainiką, atliko užduotis, klausėsi istorijos apie Kalėdų senelio pagalbinką Bū. Mokiniai pradėję Adventinį laikotarpį pasižadėjo kaupti gerų darbų kraitelį ir laukti šv. Kalėdų

Integruotą veiklą vedė pradinių klasių mokytojos Vilma Gumuliauskienė, Jurgita Dabašinskaitė, bibliotekininkė Kristina Botyrienė.