Darbo užmokestis

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA 2021 METŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybių lygis

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

A1

A2

B

C

Mokymų lėšos

A2

B

C

D

Aplinkos lėšos

A2

Spec. programa

X

1,5

19,63

1

2

24,13

3,85

4,00

5,5

10,50

23,85

0,15

0,15

48,13

2469,00

1470,00

1239,00

1115,00

X

1472,00

1291,00

1166,00

642,00

X

151,00

151,00

X