Atostogos

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.