Administracija

Direktorius - Raimundas Valiukas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Kristina Vėlyvienė

Ūkvedys - Romas Ambrasas